Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse

Evro-mediteranski vrh 2006


EVRO-MEDITERANSKI VRH EKONOMSKO-SOCIALNIH SVETOV IN DRUGIH PODOBNIH INSTITUCIJ
Ljubljana, 15.–17. november 2006
 
 

KRATEK OPIS
 
 
Barcelonska deklaracija iz leta 1995 je Evropski ekonomsko-socialni odbor pozvala k vzdrževanju rednih stikov s podobnimi institucijami iz sredozemskega prostora in drugimi enakovrednimi organizacijami, da bi s tem prispeval k boljšemu razumevanju pomembnih vprašanj v okviru Evro-mediteranskega partnerstva. EESO tako vsako leto z nacionalnimi ekonomsko-socialnimi sveti in drugimi podobnimi institucijami držav članic EU in partnerskih sredozemskih držav sodeluje pri organizaciji Evro-mediteranskega vrha. 
Evro mediteranski vrh ekonomsko-socialnih svetov in drugih podobnih institucij, ki bo letos potekal v Sloveniji, skupaj organizirata Ekonomsko-socialni svet Slovenije in EESO. Glavni cilji vrha so:
 
·       razprava o ključnih vprašanjih za prihodnost sredozemske regije z vidika organizirane civilne družbe in oblikovanje priporočil za politične organe Evro-mediteranskega partnerstva,
 
·       temeljita obravnava nekaterih tem skupnega interesa, kot so politike v zvezi z mladimi, revščino in položajem žensk v evro-mediteranski regiji,
 
·       boljša razlaga in seznanjanje s politiko EU v evro-mediteranski regiji, zlasti z evropsko sosedsko politiko.
 
Prvi dan vrha bodo potekala pripravljalna srečanja socialno-poklicnih organizacij (delodajalcev, delojemalcev, kmetov itd.), katerih cilj bo okrepiti odnose med temi organizacijami in mrežo ESS.
 
Vrha se bodo udeležili predstavniki organizirane civilne družbe iz 25 držav članih EU in 10 partnerskih sredozemskih držav ter predstavniki nacionalnih, regionalnih in mednarodnih institucij.

 
UDELEŽENCI
 
Število: 150
 
Delegati
 
-      člani nacionalnih ESS (držav članic EU in partnerskih sredozemskih držav)
-      člani EESO
-      predstavniki socialno-poklicnih organizacij partnerskih držav, ki nimajo ekonomsko-socialnega sveta
-      predstavniki slovenske civilne družbe
 
Predstavniki institucij
 
-      člani Evro-mediteranske parlamentarne skupščine
-      predstavniki Evropske komisije
-      predstavniki Evropskega parlamenta
-      predstavniki finskega predsedstva EU
-      predstavniki Odbora regij
-      predstavniki Evropske investicijske banke
-      predstavniki slovenske vlade
 
Drugi udeleženci
 
-      predstavniki evropskih in mednarodnih socialno-poklicnih organizacij
-      predstavniki mednarodnih organizacij
 
Opazovalci
 
-      diplomatski predstavniki
-      predstavniki držav kandidatk
-      predstavniki sredozemskih držav, ki ne sodelujejo v Evro-mediteranskem partnerstvu
 
 
Kraj: Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Datum: 15.–17. november 2006
Delovni jeziki: FR-EN-ES-IT-SL-ARABŠČINA