Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse

Izjava o dostopnostiV aprilu 2018 je bil sprejet Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki določa, da je potrebno do 23. septembra 2020 za spletišča, objavljena pred 23. septembrom 2018, sprejeti ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

V skladu s tretjim odstavkom 7. člena ZDSMA Ekonomsko-socialni svet objavlja Izjavo o dostopnosti za spletišče www.ess.si. Izjava o dostopnosti vsebuje samooceno skladnosti spletišča z zahtevami iz ZDSMA.
Ekonomsko-socialni svet bo v skladu s 7. členom ZDSMA redno, najmanj pa enkrat letno, posodobil izjavo o dostopnosti glede skladnosti spletišča z ZDSMA.


Izjava


Izjava o dostopnosti
Ekonomsko-socialni svet se zavezuje, da bo omogočal dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.ess.si.


Zavezanost k doseganju dostopnosti
Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin. Za zagotavljanje dostopnosti spletišča so bile sistemsko že zagotovljene nekatere prilagoditve.


Stopnja skladnosti
Spletišče www.ess.si trenutno še ni popolnoma skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pomanjkljivosti in izjeme so navedene v nadaljevanju.


Nedostopna vsebina
Spletišče in nekatere vsebine še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Navajamo nekaj pomanjkljivosti:

a) neskladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij:
○ omejeno število elementov je še predstavljeno na način, ki onemogoča uporabo bralnika zaslona,
○ nekateri elementi imajo premajhen kontrast in še ne izpolnjujejo zahtev glede dostopnosti,
○ spletišče se ne prilagaja različnim širinam zaslonov npr. telefonom (responsive design).

b) nesorazmerno breme:
Nekatere vsebine oziroma dokumenti pa zaradi nesorazmernega bremena ne bodo prilagojeni.


Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2020 na podlagi samoocene skladnosti spletišča.


Povratne in kontaktne informacije
Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.ess.si
občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Ekonomsko-socialnega sveta:

Ekonomsko-socialni svet
Gregorčičeva ulica 20
1000 Ljubljana
e-pošta: ess@gov.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili datum odgovora in razloge za zakasnitev.
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
● 01 555 48 48
● gp.irsid@gov.si