Socialni sporazum za obdobje 2015 – 2016


Odstop delodajalskih združenj in zbornic od Socialnega sporazuma za obdobje 2015­–2016 – 2. december 2015


Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Trgovinska zbornica Slovenije so 27. novembra 2015 odstopili od Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016.

V dopisu so navedli, da socialni sporazum določa, da je treba o temeljnih vprašanjih s področja delovnopravne zakonodaje, zdravstva in pokojninskega zavarovanja ter plačnega sistema delodajalcev doseči soglasje vseh socialnih partnerjev, torej vlade, sindikatov in delodajalcev. Hkrati so navedli, da socialni sporazum določa, da kolektivne pogodbe dejavnosti pomenijo temelj za določanje višine in načina obračunavanja plač v zasebnem sektorju in da je raven pravne varnosti, zaupanja ljudi v pravni sistem in v delo državnih ter sodnih organov odvisna tudi od uresničevanja pravic v praksi, trajanja upravnih in sodnih postopkov, dostopnosti do pravnih sredstev ter od predvidljivosti in stabilnosti pravnih norm.

Menijo, da sta z načinom sprejemanja enega izmed temeljnih zakonov s področja delovnopravne zakonodaje, to je Zakona o dopolnitvah Zakona o minimalni plači, dva socialna partnerja bistveno kršila vsaj tri določbe socialnega sporazuma, kar je zanje popolnoma nesprejemljivo. S takim načinom sprejemanja zakona je po njihovem mnenju močno omajano zaupanje med socialnimi partnerji in onemogočen potek socialnega dialoga v naši državi.

1. decembra 2015 je od socialnega sporazuma odstopila še zadnja članica delodajalskih organizacij, tj. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, na podlagi soglasne odločitve svojega Upravnega odbora.

Gospodarska zbornica Slovenije ni bila podpisnica Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016.
SOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2015 2016

IZHODIŠČA ZA SOCIALNI SPORAZUM 2012 2016

izhodišča.pdfSOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2007 2009

Express_Conversion_Socialni_sporazum.pdf